FORFAIT: wat is dat?

Forfait houdt in dat de praktijk een vast bedrag per maand per ingeschreven patiënt ontvangt van het ziekenfonds. Het forfait voor de huisarts omvat alle raadplegingen en huisbezoeken. 

Forfaitaire betaling kan alleen als de patiënt een vaste huisarts heeft en in orde is met het ziekenfonds. Deze huisarts of huisartsenpraktijk staat in voor de eerstelijnszorg van de patiënt. Het voordeel van een vaste huisarts/praktijk is dat de dokter de (ziekte)geschiedenis van de patiënt kent en dus beter de patiënt kan beoordelen.

Het forfait in België heeft voor de patiënt het grote voordeel dat deze zonder geld naar de huisarts kan. Er is immers geen ‘rem’-geld. Het houdt wel in dat een raadpleging bij een huisarts buiten de eigen praktijk niet wordt terugbetaald. Hierop is één uitzondering : de wachtdiensten. Als de patiënt niet terecht kan in zijn forfaitaire praktijk, kan deze beroep doen op de wachtdienst. De patiënt betaalt dan de wachtdokter en krijgt het ziekenfondstarief terugbetaald door zijn forfaitaire praktijk.